• testy

  Transport drogowy rzeczy – test

  DOPUSZCZENIE DO ZAWODU PRZEWOŹNIKA TRANSPORT DROGOWY RZECZY TEST PRZYKŁADOWY A Która z niżej podanych czynności nie może być podstawą zawarcia umowy? oferta pisemna informacja rokowania (negocjacje) przetarg Które z niżej wymienionych wad rzeczy można określić jako wadę fizyczną rzeczy ? rzecz jest obciążona hipoteką rzecz nie ma takich cech i właściwości, jakie powinna mieć zgodnie z umową rzecz jest niekompletna rzecz stanowi własność innej niż sprzedający osoby Do czyich obowiązków należy wystawienie międzynarodowego listu przewozowego CMR? tylko przewoźnika tylko nadawcy Konwencja nie rozstrzyga kto ma obowiązek jego wystawienia, natomiast określa, że ma go podpisać nadawca i przewoźnik tylko spedytora Kiedy przesyłkę uważa się za utraconą? gdy w ciągu 14 dni…

 • zadania

  TRANSPORT DROGOWY RZECZY/OSÓB

  Treść zadania: Jest Pan/i pracodawcą w małej firmie przewozowej. Zatrudnia Pan/i w pełnym wymiarze czasu pracy dwóch kierowców, których stawka godzinowa wynosi 40 zł/godz. (brutto). Dla potrzeb zadania zakładamy, że składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika i pracodawcę, albo przez samego pracownika, albo przez samego pracodawcę wynoszą: na ubezpieczenie emerytalne – 19,52% (płatne po połowie przez pracodawcę i pracownika) na ubezpieczenie rentowe finansowane przez pracownika – 1,5% na ubezpieczenie rentowe finansowane przez pracodawcę – 6,5% na ubezpieczenie chorobowe – 2,45% finansowane przez pracownika na ubezpieczenie zdrowotne – 9% finansowane przez pracownika na ubezpieczenie wypadkowe – 1,67% finansowane przez pracodawcę na Fundusz Pracy (FP) – 2,45% finansowana przez pracodawcę na…

 • zadania

  Transport drogowy rzeczy

  Treść zadania: CZ. I. Jest Pan/i właścicielem rozwijającego się przedsiębiorstwa przewozowego, które zamierza podpisać ze spedytorem umowę na przewóz szybko psujących się artykułów żywnościowych. Koszty w przedsiębiorstwie są wysokie, a po przeanalizowaniu sytuacji finansowej zdecydował Pan/i, że podpisanie umowy wg kryteriów niżej określonych jest korzystne dla przedsiębiorstwa. Jest Pan/i właścicielem dwóch pojazdów odpowiednich do przewozu artykułów szybko psujących się oraz zatrudnia 2 kierowców. W celu terminowej realizacji przewozu musi Pan/i podjąć decyzję o leasingu dwóch samochodów i zatrudnieniu dodatkowo 2 kierowców. Przy dalszych obliczeniach należy przyjąć następujące założenia: Dane do obliczenia kosztów wstępnych inwestycji: cena jednego pojazdu – 860 000 zł opłata leasingowa 15% ceny pojazdu wypis z licencji na…

 • testy

  Transport drogowy osób – test

  DOPUSZCZENIE DO ZAWODU PRZEWOŹNIKA TRANSPORT DROGOWY OSÓB TEST PRZYKŁADOWY A Jakie są podstawowe obowiązki najemcy (np. pojazdu) ? zapłata należności zgodnie z umową korzystanie z rzeczy zgodnie z jej właściwościami i przeznaczeniem usunięcie stwierdzonych wad fizycznych rzeczy udostępnianie wynajmującemu rzeczy na każde życzenie i w każdym terminie celem kontroli, czy wynajem odbywa się zgodnie z umową Komu przysługują roszczenia z tytułu umowy przewozu osób w przewozach regularnych ? organizatorowi i uczestnikom przewozu grupowego zleceniodawcy przewozu, jeśli dokonał zapłaty przewoźnikowi, jeżeli otrzymał należność za przewóz podróżnemu Które z niżej wymienionych wad rzeczy można określić jako wadę fizyczną rzeczy ? rzecz stanowi własność innej niż sprzedający osoby rzecz jest niekompletna rzecz nie…