zadania

  • zadania

    TRANSPORT DROGOWY RZECZY/OSÓB

    Treść zadania: Jest Pan/i pracodawcą w małej firmie przewozowej. Zatrudnia Pan/i w pełnym wymiarze czasu pracy dwóch kierowców, których stawka godzinowa wynosi 40 zł/godz. (brutto). Dla potrzeb zadania zakładamy, że składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika i pracodawcę, albo przez samego pracownika, albo przez samego pracodawcę wynoszą: na ubezpieczenie emerytalne – 19,52% (płatne po połowie przez pracodawcę i pracownika) na ubezpieczenie rentowe finansowane przez pracownika – 1,5% na ubezpieczenie rentowe finansowane przez pracodawcę – 6,5% na ubezpieczenie chorobowe – 2,45% finansowane przez pracownika na ubezpieczenie zdrowotne – 9% finansowane przez pracownika na ubezpieczenie wypadkowe – 1,67% finansowane przez pracodawcę na Fundusz Pracy (FP) – 2,45% finansowana przez pracodawcę na…

  • zadania

    Transport drogowy rzeczy

    Treść zadania: CZ. I. Jest Pan/i właścicielem rozwijającego się przedsiębiorstwa przewozowego, które zamierza podpisać ze spedytorem umowę na przewóz szybko psujących się artykułów żywnościowych. Koszty w przedsiębiorstwie są wysokie, a po przeanalizowaniu sytuacji finansowej zdecydował Pan/i, że podpisanie umowy wg kryteriów niżej określonych jest korzystne dla przedsiębiorstwa. Jest Pan/i właścicielem dwóch pojazdów odpowiednich do przewozu artykułów szybko psujących się oraz zatrudnia 2 kierowców. W celu terminowej realizacji przewozu musi Pan/i podjąć decyzję o leasingu dwóch samochodów i zatrudnieniu dodatkowo 2 kierowców. Przy dalszych obliczeniach należy przyjąć następujące założenia: Dane do obliczenia kosztów wstępnych inwestycji: cena jednego pojazdu – 860 000 zł opłata leasingowa 15% ceny pojazdu wypis z licencji na…