> Oferta

Szkolenia – oferta ANGRA

 

Oferujemy sześć rodzajów kursów, w zależności od potrzeb:

 Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika

Dla przewoźników, spedytorów i osób, które zamierzają zarządzać przedsiębiorstwami transportowymi, oferujemy kurs na Unijny Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika w Transporcie Drogowym Rzeczy i Osób.  Szkolenie na certyfikat unijny trwa 40 lub 50 godzin. Program szkolenia jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury. Terminy kursów dostosowane są do terminów egzaminów państwowych. Szczegóły znajdziesz na podstronie Certyfikat Kompetencji Przewoźnika (na niebieskim tle).

Szkolenia okresowe kierowców

Szkolenie Okresowe jest przeznaczone dla kierowców, którzy posiadają prawo jazdy kategorii C, C1, C+E, D, D1, D+E i w związku ze zmianami ustawy o transporcie drogowym muszą obowiązkowo wymienić prawo jazdy. Jest to również szkolenie przeznaczone dla tych kierowców, którzy nie posiadają ważnego zaświadczenia o ukończeniu kursu na przewóz rzeczy lub osób. Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu Szkolenia Okresowego, które jest niezbędne do wymiany prawa jazdy i zatrudnienia w transporcie.

Kwalifikacja wstępna

Dla młodych kierowców oraz osób, które dopiero ubiegają się o prawo jazdy kategorii C, C1, C+E, D, D1, D+E w wieku do 21 lat przy przewozie rzeczy i 23 lat przy przewozie osób,  prowadzimy szkolenia w ramach kursu Kwalifikacji Wstępnej. Szkolenie teoretyczne jest bardzo wszechstronne i ma za zadanie przygotować kierowcę do pracy w transporcie drogowym. Dodatkowo wszyscy kursanci odbywają szkolenie praktyczne, które obejmuje jazdę w ruchu drogowym oraz w warunkach specjalnych. Jazdę w warunkach specjalnych kursanci odbywają na specjalnym torze albo w symulatorze nowość!!! .

Kwalifikacja uzupełniająca

Kierowcy, którzy już uzyskali prawo jazdy odpowiedniej kategorii lub ukończyli Kwalifikację Wstępną na przewóz rzeczy i chcą uzyskać dodatkowe uprawnienia na przewóz osób i odwrotnie, odbywają Kwalifikację Wstępną Uzupełniającą. Ukończenie kursu Kwalifikacji Wstępnej i kursu Kwalifikacji Uzupełniającej pozwala kierowcy podjąć zatrudnienie zarówno w transporcie rzeczy, jak i w przewozie osób.

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona

Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona nowość!!! to kurs dla tych kandydatów na kierowców i osób już posiadających prawo jazdy, którzy ukończyli 21 lat – dla prawa jazdy kategorii C i C+E i D1, albo 23 lata – dla prawa jazdy kategorii D i D+E. Jest to kurs znacznie skrócony w porównaniu z kursem Kwalifikacji Wstępnej i trwa łącznie 140 godzin, z czego 8 godzin to jazda w ruchu drogowym, a 2 godziny – jazda w warunkach specjalnych.

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona uzupełniająca

Kolejny, znacznie krótszy, kurs to Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca Przyspieszona nowość!!!. Ten kurs jest przeznaczony dla kierowców, którzy chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje w transporcie i zarazem spełniają warunki wiekowe przewidziane dla kursu Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej.

Egzamin na Świadectwo Kwalifikacji Kierowcy

Wszystkie kursy Kwalifikacji Wstępnej kończą się egzaminami państwowymi, przeprowadzanymi w naszym ośrodku.

Przystąpienie do kursów Kwalifikacji Wstępnej nie wymaga posiadania prawa jazdy odpowiedniej kategorii.

Zadzwoń po szczegóły!